Ysit töihin

Ysit töihin -hankkeet ovat jakautuneet vuosille 2019–2021 ja 2021–2022.

Yhdeksäsluokkalaiset ovat mukana toiminnassa lukuvuoden aikana suorittamalla 4H:n toteuttaman Ajokortti työelämään -koulutuksen. Koulutuksessa nuori saa perusteet työn hakemisesta, työelämän pelisäännöistä sekä asiakaspalvelusta. 4H järjestää koulutuksen aina yhteistyössä oppilaitoksen kanssa.

Työnantajat voivat toteuttaa Ysit töihin -toiminnan kautta yhteiskuntavastuutaan tarjoamalla paikkakunnan nuorille heidän todennäköisesti ensimmäisen kesätyöpaikkansa. Kunta, yritykset, yhteisöt ja kotitaloudet palkkaavat nuoren kesätöihin vähintään kahden viikon ajaksi. Nuoren voi tilata töihin myös erikseen 4H-yhdistyksen kautta tai nuori voi työllistää itsensä 4H-yrittäjänä.

Ysit töihin -toiminnan tavoitteita ovat:

  • Kannustaa työnantajia työllistämään 9. luokan päättäviä.
  • Tuottaa uuden toimintamallin ja kehittää nuorten työllistämiseen liittyvää verkostomaista toimintakulttuuria.
  • Vahvistaa yhdenvertaisuutta, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Kohderyhmänä on koko ikäluokka.
  • Lisää yleistä ymmärrystä liittyen alaikäisten työllistämisen tärkeyteen.

4H:n unelmana on, että jokainen peruskoulun päättävä nuori saa työpaikan.